Garantie en schade

Uw zending wordt door ons met de grootste zorg in behandeling genomen en verstuurd. U kunt er dan ook vanuit gaan dat het pakket in perfecte staat bij u aankomt. Controleert u echter altijd het pakket voordat u het in ontvangst neemt.

Een zichtbaar beschadigd of geopend pakket dient u altijd te weigeren. Zodra de door u geweigerde beschadigde/geopende zending retour is ontvangen zullen wij zorg dragen voor een nieuwe zending.

Binnen 24 uur melden

Transportschade die niet zichtbaar is en pas na het openen van de doos wordt vastgesteld, dient binnen 24 uur na aflevering gemeld te worden (per e-mail of telefoon). Ontvangstbewijzen dienen steeds afgetekend te worden met vermelding van “onder voorbehoud van controle”.

Wanneer er schade is ontstaan aan uw Kamado of buitenmeubel, dan kunt u dat melden per e-mail of telefoon.

Na de schademelding zullen wij de claim voor u in behandeling nemen en kunt u rekenen op een uitmuntende service. Kamadototaalshop.nl is verantwoordelijk voor het leveren van eventuele vervangende onderdelen en deze verantwoordelijkheid dragen wij met plezier!

Als een artikel niet naar behoren functioneert binnen de toepasselijke garantietermijn, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door een gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van uw geld. Is het probleem met het artikel uw eigen schuld? Dan heeft u geen recht op gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van uw geld. Heeft u het artikel normaal gebruikt, maar is het gewoon versleten? Ook dan heeft u geen recht op gratis reparatie, een nieuw vergelijkbaar product of teruggave van uw geld.

Kamado Joe hanteert de volgende garantiebepalingen:

Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen

Zolang als de oorspronkelijke koper de grill in bezit heeft, garandeert Kamado Joe dat alle keramische onderdelen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. 

5 jaar garantie op metalen onderdelen

Kamado Joe garandeert dat alle metalen en gietijzeren onderdelen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van vijf (5) jaar. 

3 jaar garantie op hitteverdeler en pizzasteen

Kamado Joe garandeert dat het frame en de keramische plaat/platen van de hitteverdeler alsmede de pizzasteen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie (3) jaar. 

1 jaar garantie op thermometer en pakkingen

Kamado Joe garandeert dat de thermometer en pakkingen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar. 

Wanneer gaat de garantiedekking in?

De garantie gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u de grill te registreren. Indien zich tijdens de geldende garantieperiode een materiaal- of fabricagefout voordoet, bij normaal gebruik en onderhoud, zal Kamado Joe het defecte onderdeel vervangen of repareren, zulks uitsluitend door ons te bepalen, zonder dat u kosten berekend worden voor het onderdeel zelf. Deze garantie strekt zich niet uit tot arbeidsloon of enige andere kosten die samenhangen met het onderhoud, de reparatie of het gebruik van de grill. Kamado Joe betaalt alle verzendkosten voor onderdelen die onder de garantie vallen. 

Wat valt niet onder de garantie?

Deze garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is, schade veroorzaakt door gebrek aan correct gebruik, montage, onderhoud of installatie, schade veroorzaakt door ongevallen of natuurrampen, schade veroorzaakt door niet-originele accessoires of eigenmachtig aangebrachte wijzigingen, en transportschade. Deze garantie dekt geen schade ontstaan als gevolg van normale slijtage bij gebruik van het product (zoals bijvoorbeeld krassen, deuken en kerfjes), noch veranderingen in het uiterlijk van de grill die geen invloed hebben op de prestaties. 

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT ZICH UITDRUKKELIJK TOT DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE GARANTIEPERIODE DIE VAN TOEPASSING IS OP HET DESBETREFFENDE ONDERDEEL. *In sommige regio’s is het niet toegestaan om de geldigheidsduur van een impliciete garantie te beperken; mogelijk geldt de bovenstaande beperking dan ook niet voor u. 

HET VERHAAL VAN DE KOPER BIJ SCHENDING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE BEPERKT ZICH ZOALS HIERBOVEN AANGEGEVEN TOT VERVANGING. IN GEEN GEVAL IS KAMADO JOE AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE OF GEVOLGSCHADE. *In sommige regio’s is het niet toegestaan om bijzondere, bijkomstige of gevolgschade uit te sluiten of te beperken; mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting dan ook niet voor u. 

Waardoor vervalt de garantie?

De garantie vervalt bij aankoop van een Kamado Joe product via een niet-erkende dealer. Onder een niet-erkende dealer worden onder meer verstaan kortingsclubs, grote winkelketens en detailhandelaren die niet uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van Kamado Joe voor de verkoop van Kamado Joe producten.

The Bastard hanteert de volgende garantiebepalingen:

The Bastard is van een dusdanige kwaliteit dat men een 20 jaar lange garantie geeft op de keramische dome.

De 20 jaar lange garantie is geldig voor alle The (Black) Bastards die geleverd zijn vanaf 12 april 2014. Op leveringen voor die datum zijn de garantievoorwaarden geldig van voor die datum. Deze voorwaarden zijn op te vragen via info@bastard.nl

Op onderstaande modellen is een levenslange garantie op de keramische dome van toepassing:

BU2001xl

8720168010056

The Bastard Urban XL – 27 Inch Compleet 2020

BU2001

8720168010063

The Bastard Urban Large Compleet 2020

BU2005

8720168010087

The Bastard Urban Large Solo 2020

BC001

8720168010094

The Bastard Large Compleet 2020

BC002

8720168010100

The Bastard Large Solo 2020

BU2003

8720168010117

The Bastard Urban Medium Compleet 2020

BU2004

8720168010124

The Bastard Urban Medium Solo 2020

BC003

8720168010131

The Bastard Medium Compleet 2020

BC004

8720168010148

The Bastard Medium Solo 2020

BU200

8720168010155

The Bastard Compact Urban 2020

BC200

8720168010162

The Bastard Compact 2020

BC006

8720168010179

The Bastard Small 2020

 

1.1 The Bastard

Elk The Bastard keramisch kooktoestel (XLarge-professional, Large-groot, Medium-normaal, Small-klein en Compact) aangekocht na 12 april 2014 heeft een 20-jarige garantie op materiaal en constructie van de keramische dome van The Bastard voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product bij een erkende dealer of via de 200 Fahrenheit B.V. heeft gekocht en die de garantie heeft geregistreerd zoals vereist.

Modellen uit 2020, zie bovenstaande tabel, hebben een levenslange garantie op materiaal en constructie van de keramische dome.

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van The Bastard en vervalt na verhandeling van The Bastard door de originele koper. Van deze garantie zijn uitgezonderd alle andere keramische, metalen en houten onderdelen die worden gedekt zoals hieronder verklaard. Deze garantie is in aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten.

Let op: De vilten pakking die zorgt als afsluiting tussen de keramische deksel en basis (dome) dient na het gebruik van ongeveer 40 keer vervangen te worden. Bij te late vervanging kan The Bastard beschadigen. Onnodige schade aan keramische deksel of basis (dome) door te late vervanging van de vilten pakking kan de garantie doen vervallen.

1.2 Andere keramische producten

De vuurkorf en de vuurring, de keramische warmteplaat en keramische pizza/grillstenen van het merk The Bastard hebben een beperkte garantie van een 2 jaar voor de oorspronkelijke koper. Deze keramische onderdelen worden niet gedekt tegen breuk door vallen of misbruik.

1.3 Metalen onderdelen:

De onderdelen van metaal, roestvrij staal en gietijzer van The Bastard (zoals de metalen banden, het scharniermechanisme, metalen deksel met twee functies, rooster, vuurkorf en ventilatie) hebben een beperkte garantie van 2 jaar voor de oorspronkelijke koper.

1.4 Houten onderdelen

Houten artikelen, zoals zijtafels, hebben een beperkte garantie van 2 jaar voor de oorspronkelijke koper. Houten of bamboe producten zijn niet gedekt tegen normale verwering of scheuren tenzij de structurele gebruiksmogelijkheid ook verloren gaat.

1.5 Temperatuurmeter

De temperatuurmeter heeft een beperkte garantie van 1 jaar voor de oorspronkelijke koper.

The Bastard stelt alles in het werk om roestbestendige materialen en lak die tegen hoge temperaturen bestand is op metalen oppervlakken te gebruiken. Metalen materialen en beschermende deklagen kunnen echter worden aangetast door diverse oppervlaktekrassen of blootstelling aan stoffen en omstandigheden waar-over The Bastard geen controle heeft. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon en zout zijn enkele van de stoffen die lak en finish op metalen deklagen kunnen aantasten. Hiermee wordt tevens bedoeld extreem gebruik, zoals gebruik nabij de zee. Om deze redenen worden door de garantie op metalen, roestvrij stalen en gietijzeren onderdelen geen roest, oxidatie, vervaging of andere onvolkomenheden gedekt tenzij deze ook leiden tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van The Bastard.

Let op: Plaats The Bastard niet rechtstreeks op of in de buurt van een brandbaar oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een Bastard metalen onderstel of inbouwtafel, of zonder een andere vuurvaste barrière te gebruiken zoals een 5 cm dikke betonnen tegel onder The Bastard, aangezien dit de garantie tenietdoet en uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst.

2. Diversen

Andere onderdelen of accessoires van The Bastard die bij een door The Bastard erkend dealer zijn aangeschaft, kunnen ook diverse garanties hebben – zie het specifieke artikel voor details.

3. Wat niet gedekt is

Deze garanties zijn gebaseerd op normaal en redelijk huishoudelijk gebruik en onderhoud van The Bastard. Commercieel gebruik door bijvoorbeeld restaurateurs, cateraars, slagerijen en foodtrucks en andere dergelijke toepassingen zijn expliciet uitgesloten van de garantie. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade of breuk, of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen; verkeerde montage; onjuiste ondersteuning; pogingen om The Bastard te ondersteunen door andere middelen dan een goedgekeurd onderstel of solide, onbrandbaar oppervlak onder de basis; commercieel gebruik; wijzigingen; veranderingen; nalatigheid; misbruik; onjuiste verzorging; gevaren op de weg; normale en redelijke slijtage; of natuurrampen.De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherfjes, haarscheurtjes, het ontstaan van kleine cosmetische scheuren in de buitenste glazuurlaag die de werking van The Bastard niet beïnvloeden.

4. Dekkingsdatum

De garantiedekking begint bij aankoopdatum en deze dient door de klant aangetoond te worden door middel van een originele aankoopbon.

5. Dekking volgens de garantie

Oorspronkelijke onderdelen van The Bastard waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten hebben en die gedekt zijn door een geldige en geregistreerde garantie, worden naar goeddunken van The Bastard vervangen of gerepareerd, kosteloos voor het gegarandeerde artikel of onderdeel, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

6. Garantieclaimprocedure

Voor ondersteuning volgens de garantie kunt u contact opnemen met The Bastard.

7. Vereiste informatie voor claim

Er moet een aankoopbon met daarop de aankoopdatum en naam van de erkende dealer waar u de The Bastard of een ander product heeft aangeschaft, worden meegestuurd met elke garantieclaim, evenals een nauwkeurige beschrijving van het probleem of het defecte onderdeel. Voor garantiedoeleinden is een oorspronkelijke koper de persoon wiens naam op de aankoopbon staat en die de vereiste garantie heeft geregistreerd. The Bastard is gerechtigd om bij twijfel een identiteitsbewijs op te vragen.

8. Verzending en levering

The Bastard is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/importrechten, BTW of andere geheven belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retournering, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door The Bastard.

9. Tenietdoen van de garantie

Alle niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan een The Bastard doen de garantie teniet. Dit omvat het boren van gaten of het knoeien aan onderdelen; gebruik van andere onderdelen in The Bastard dan authentieke onderdelen; of gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier dan zoals bedoeld door de fabrikant. Wijzigen of vervangen van inwendige onderdelen, zoals de vuurkorf en de binnenring, doet de garantie teniet, en The Bastard wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt. Aanstekervloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in een Bastard gieten doet de garantie teniet. Dit is een gevaarlijke praktijk en kan tot schade of letsel leiden.

10. Vertraagde of niet-nakoming

The Bastard is niet aansprakelijk voor ver-traagde of niet-nakoming van The Bastard volgens de garantie veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van The Bastard, met inbegrip van, zonder beperking, force majeure, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

11. De verplichtingen van The Bastard

Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de tijdsperiode zoals hier bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of afgeleide aansprakelijkheden van The Bastard. De exclusieve remedie van een koper voor iedere inbreuk op deze garantie of iedere andere stilzwijgende garantie is beperkt zoals hier aangegeven tot vervanging of reparatie van het onderdeel, dat op kosten van de koper naar de koper wordt verzonden.

12. Beperkingen

voor zover maximaal toegestaan door de wet reiken alle wettelijk voorgeschreven, uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van stil-zwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet verder dan deze garantie, Aansprakelijkheid voor bijkomende, speciale en gevolgschade is uitgesloten.

13. De garantie registreren

De garantie kan geregistreerd worden per e-mail naar info@bastard.nl, of op de website www.bastard.nl. Voor de registratie is een geldig aankoopbewijs noodzakelijk. De hier gespecificeerde garanties bevatten al je specifieke wettelijke rechten volgens de beperkte garantie van The Bastard. Mocht je via www.bastard.nl je aankoop hebben gedaan, dan kun je je Bastard als geregistreerd beschouwen.

14. Titels

De in deze garantie gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak, en hierdoor worden de voorwaarden van de garantie niet gewijzigd.

17 januari 2018 (laatste aanpassing 17 maart 2020)

Primo Grill hanteert de volgende garantiebepalingen:

Creative Ceramic Technologies, Inc. (CCT), h.o.d.n. Primo Grill garandeert de eerste koper van deze Primo Grill & Smoker dat dit toestel vrij is van tekorten in materiaal en vakmanschap op de datum van aankoop voor de volgende periodes:

 • Twintig (20) jaren voor alle keramische delen
 • Vijf (5) jaar voor alle metaaldelen (exclusief gietijzerdelen)
 • Eén (1) jaar voor alle gietijzerdelen
 • Dertig (30) dagen op de thermometers en de vilten verbindingen

Deze garantie zal beperkt zijn tot de reparatie of de vervanging van om het even welk onderdeel bij normaal gebruik. Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, dient het onderdeel voor onderzoek aan Primo Grills te worden terugbezorgd. De transportkosten komen ten laste van de klant.

Big Green Egg hanteert de volgende garantiebepalingen:

Big Green Egg staat achter de kwaliteit van haar producten (modellen én accessoires). Tot op de dag van vandaag wordt iedere Big Green Egg voordat deze de fabriek verlaat grondig geïnspecteerd. Dankzij deze inspectie durft men te garanderen dat de product van de hoogste kwaliteit en de beste van zijn soort is. Gaat er toch iets kapot? Dan biedt men uitstekende garantievoorwaarden en eersteklas service.

Registreer uw EGG

Wilt u aanspraak maken op garantie of een andere vorm van service? Begin dan met het registreren van uw EGG, het liefst zo snel mogelijk na aankoop. Daarnaast raden we u aan om het aankoopbewijs van uw EGG goed te bewaren: het kan zijn dat hier nog om gevraagd wordt.

Accessoires hoeven niet geregistreerd te worden. Wel raden we u aan om ook hiervan het aankoopbewijs goed te bewaren. Registreer uw EGG

Lees de garantievoorwaarden

Big Green Egg biedt een beperkte levenslange garantie op het materiaal en de constructie van alle keramische onderdelen van de EGG. Op andere onderdelen biedt men een beperkte garantie.

Wilt u precies weten waar u hoe lang garantie op krijgt? Download en lees dan de garantievoorwaarden voor meer informatie. Download de garantievoorwaarden (pdf)

Food Certificate

De Big Green Egg is gecertificeerd op het gebied van de Europese regelgeving. Hierdoor voldoen alle Big Green Egg’s ruimschoots aan alle gestelde criteria op het gebied van (voedsel)veiligheid en kwaliteit (zie Besluit 1935/2004, UNE-EN 1860-1:2003+A1:2006, UNE-EN 1860-1:2003-A1: 2006 en 11309/13/5932 d.d. 13 januari 1976).

Big Green Egg heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de veiligheid bij het gebruik van het apparaat. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de veiligheid van zichzelf en de omgeving in acht te nemen en te allen tijde voorzichtig te zijn en behoedzaam met de EGG en bijbehorende artikelen om te gaan.

MiniMax Handle

Bent u de trotse bezitter van een Big Green Egg MiniMax met EGG Carrier en heeft u deze voor 2017 gekocht? Dan is deze informatie wellicht relevant.

Uw factuur is zowel uw aankoop- als garantiebewijs. Bewaar deze daarom goed. De levenslange garantie op uw Big Green Egg is uniek en met uw aankoopbewijs kunt u daar een beroep op doen.

Op www.biggreenegg.eu kunt u uw Big green Egg registreren. Dit raden wij aan! Bent u namelijk uw aankoopbewijs kwijt, dan heeft u altijd nog het bewijs van registratie. Uw factuur wordt per e-mail met de orderbevestiging meegestuurd.

Kamadototaalshop.nl onderscheidt zich van andere winkels door de vele soorten en maten buitenkeukens. Deze zijn veelal gemaakt van duurzame houtsoorten. Hout is een mooi natuurproduct en heeft daarom de nodige onderhoud nodig.

Het werken van het hout is de vervorming die in het hout optreedt onder invloed van vocht en zonlicht. Hierdoor kan het hout zwellen, krimpen of verkleuren.

Is het hout opgedroogd, dan is van het zwellen en krimpen niets meer te zien. De verkleuring van hout, door het blootstellen aan zonlicht ofwel UV-straling, is wel blijvend. Dit wilt u natuurlijk voorkomen, daarom een aantal eenvoudige onderhoudstips voor het behoud van uw tafel of buitenkeuken.

 • Afdekken: staat uw meubel onafgedekt in de tuin of op het terras, dan adviseren wij een afdekhoes mee te bestellen die bescherming biedt tegen vocht en UV-straling. Voor ieder model buitenkeuken is er een hoes op maat beschikbaar.
 • Behandel het hout met een transparante olie of beits. Hierdoor beschermt u het meubel tegen weersinvloeden. Wij kunnen u hierover adviseren. Ook bieden wij aan het meubel voor u te behandelen met een olie of beits tegen een meerprijs van € 75,00.
 • Staat uw meubel overkapt? Dan is een hoes niet persé nodig, maar adviseren wij dat wel!
 • Er zijn ook mensen die het verkleuren/de werking van hout juist mooi vinden. Dan is afdekken dus niet nodig! Ook kunt u er voor kiezen enkel de Kamado af te dekken d.m.v. een Dome Cover.

Op alle meubels/buitenkeukens geldt een garantietermijn van 2 jaar.

Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing.

Kamadototaalshop.nl leeft de conformiteitseis uit de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming na. Wij staan voor deugdelijke producten. U mag verwachten dat een door ons geleverd product naar de redelijke verwachtingen fungeert. Mocht uw product defect raken, dan kunt u natuurlijk ook op ons rekenen.

Fabrieksgarantie

U heeft 1 of 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten, afhankelijk van de fabrikant onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel beschadigd zijn direct bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Alleen in deze gevallen kunnen wij het omruilen van het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product inruilen tegen een nieuwe product. Informeer ons tijdig via e-mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Oneigenlijk gebruik

Als het defect val-, stoot- of waterschade betreft, het artikel oneigenlijk gebruikt is of het defect binnen het verwachtingspatroon bij normaal gebruik van het artikel lag, kunt u geen aanspraak maken op gratis reparatie of vervanging. U ontvangt dan een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten van herstel. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met reparatie tegen het aangegeven bedrag of dat u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw artikel terugkrijgen. De transportkosten voor de retourzending komen hierbij voor uw eigen rekening.

In de volgende situaties kan evenmin een beroep op garantie worden gedaan:

 • Oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurverschillen in de emaillering;
 • Defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie;
 • Kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemische stoffen;
 • Defecten op grond van veranderingen, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging;
 • Defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden;
 • Schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud;
 • Schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.).

Verleende garanties gelden in aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten en daar kan geen afbreuk aan worden gedaan.

Meer informatie over garantie

Wilt u meer weten over garantievoorwaarden? Kijk dan op de website van ConsuWijzer, daar leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor consumenten.